வர்த்தகம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் !!

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்:

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம்  –  3,025
8 கிராம்  –  24,200

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம்  –  3,203
8 கிராம்  –  25,624

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம்   –   41.47
1 கிலோ  –  41,465

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker