உலகம்

வரலாற்றில் இன்று!!

1791 – நீராவிக் கப்பலுக்கான அமெரிக்கக் காப்புரிமத்தை ஜோன் பிட்ச் பெற்றுக் கொண்டார்.

1910- புனிதர் அன்னை தெரசா பிறந்த தினம்.

1883-தமிழறிஞர் திரு.வி.கல்யாண சுந்தரனார் பிறந்த தினம்.

1920-அமெரிக்காவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட தினம்.

1980 – அமெரிக்க நடிகர் கிறிஸ் பைன் பிறந்த நாள்,அமெரிக்காவில் பெண்கள் சமஉரிமை தினம்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker